Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů spolku Fretky Boleslav, z.s

Na základě textu ust. 60 a násl. Preambule a dále oddílu 2. článků 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady č 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále jen GDRP, vám tímto spolek Fretky Boleslav, z.s (dále jen „spolek“) poskytuje následující informace o zpracování osobních údajů.

 

Základní pojmy dle GDPR

Osobním údajem se rozumí taková informace, na základě které lze subjekt přímo či nepřímo identifikovat a to jak použitím jedné informace, tak i jejich kombinací. V praxi se jedná například o jméno a příjmení, datum narození, adresy fyzického bydliště, telefonní číslo nebo emailovou adresu.

Za subjekt osobní ch údajů je považován ten, o jehož osobní údaje se jedná

Správce osobních údajů je ten, kdo provádí zpracování údajů a také za to zpracování odpovídá. Správce může spravovat údaje sám nebo pověřit jinou osobu. Takto pověřenou osobu pak označujeme za zpracovatele osobních údajů.

Zpracováním osobním údajů se rozumí jakékoli nakládání s osobními údaji, zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava, pozměňování či jejich likvidace.

 

Správce osobních údajů:

Správcem vašich osobních údajů je:

Fretky Boleslav, z.s.

294 23  Plužná 43

IČ: 22846492

IČO: CZ22846492

 

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje

Každé zpracování vašich údajů má svůj legální či legitimní účel. Údaje zpracováváme vždy pouze v tom rozsahu, v jakém jsou nezbytné pro dosažení účelu zpracování:

 

  • a) U dobrovolných venčitelů shromažďujeme jméno, příjmení, adresu bydliště, kontakty (e-mail a telefon) za účelem možnosti kontaktování ohledně změny času venčení či předání informací vztahujících se k této dobrovolné činnosti, včetně komunikace ohledně venčených fretek.
  •  
  • b) U osob předávajících fretky trvale do naší péče zpracováváme jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, kontakty (e-mail a telefon) za účelem uchování evidence o původu fretky nezbytné pro navázání smluvního vztahu.
  •  
  • c) U osob přebírajících fretky do dočasné péče zpracováváme jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, kontakty (e-mail a telefon) za účelem komunikace vztahujících se k této dobrovolné činnosti, včetně komunikace ohledně fretek, které subjekt má v dočasné péči.
  •  
  • d) U osob, které přebírají (adoptují) fretky ze spolku do svého vlastnictví zpracováváme jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, kontakty (e-mail a telefon) za účelem komunikace ohledně adoptovaných fretek a osobních kontrol adoptovaných fretek.
  •  
  • e) U zaměstnanců spolku zpracováváme jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, kontakty (e-mail a telefon) za účelem možnosti vzniku a existence pracovně-právního vztahu.
  •  

Komu jsou zpřístupněny vaše osobní údaje

K vašim údajům mají přístup pouze statutární orgány a zaměstnanci spolku. Spolek zpracovává údaje výhradně pro své interní potřeby v souladu s výše uvedenými účely a neposkytuje vaše údaje 3. stranám.

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje spolek zpracovává pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování. Jakékoli zpracování vašich osobních údajů je ukončeno v okamžiku, kdy již není z hlediska účelu, pro které bylo prováděno, nezbytné. V návaznosti na ukončení zpracování dochází k jejich výmazu (likvidaci).

 

Respektujeme práva subjektů údajů

 V souladu s GDPR má každý subjekt údajů právo požádat správce osobních údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že budete chtít získat přístup ke svým osobním údajům, můžete se na spolek obrátit pomocí emailu info@fretkyboleslav.cz

 

Pokud se domníváte, že pracování vašich osobních údajů je prováděno v rozporu s GDPR s ohledem na účel zpracování, máte právo požádat o vysvětlení či provedení opravy, případně jiných nezbytných opatření. Pro uplatnění těchto práv můžete kdykoli kontaktovat pověřence nebo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

 

Ochrana a zabezpečení osobních údajů

Spolek jakožto správce osobních údajů je oprávněn shromažďovat osobní údaje pouze v rozsahu a době nezbytně nutné pro naplnění stanoveného účelu. Dále je správce povinen zabezpečit, aby osobní údaje nemohly být zneužity a aby k nim neměly přístup třetí osoby.

O osobních údajích je zachovávána mlčenlivost. Všechny osoby, které zpracovávají vaše osobní údaje jsou povinny zachovávat mlčenlivost a dodržovat příslušná bezpečnostní opatření.

 

Řádně plníme povinnost k ochraně osobních údajů

Máte právo se se stížností týkající se zpracování osobních údajů obrátit na dozorový orgán:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Poplk.Sochora 27, 170 00 Praha

 
 


Poslední fotografie


Fotoalbum


Mail listArchiv

Kalendář
<< červenec >>
<< 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Statistiky

Online: 19
Celkem: 2933719
Měsíc: 25096
Den: 1034