Jdi na obsah Jdi na menu
 


AKTUALITY - ŘÍJEN 2014

dmszajicek1.jpg

A k t u a l i t y 

nově můžete nad tímto nápisem vidět aktuální stav DMS k uvedenému měsíci :-) Moc všem, kteří nám pomáháte, děkujeme :-) 

 

 

31.10. Eliška odjela do nového domova :-) To byla super rychlá akce. Včera na facebooku psala slečna, že má zamluvené mimino, ale nakonec zjistila, že je to množitelka, a že si od ní mimčo nevezem.. a tak jsme se dohodli a dnes si už přijela pro Elišku :-) Eliška byla v pohodě, tak doufám,že jí to vydrží :-) a že se budou mít obě holky skvěle :-) 

30.10. Začíná - tedy spíš už probíhá - období chřipek a nachlazení. Pozor na vaše fretečky. Lidské nemoci se na ně mohou přenést a jejich průběh je pro ně mnohem horší než pro nás:

Mýtus o přenosu nemoci z člověka na fretku

Bruce H. Williams, DVM (© Bruce Williams, 2008), Diplomate, American College of Veterinary Pathologists, překlad JUDr. Pavla Henzlová

Zoonotická choroba je definována jako infekční choroba, která může být přenášena mezi lidmi a zvířaty.

Odpočívá, nebo je nemocná? Foto Johana SedlářováJestliže budete hledat na internetu informace o zoonotických chorobách fretek, velká většina chorob, které najdete, jsou ty, kterými trpí fretky, a které jsou ve skutečnosti pouze vzácně přenosné na lidi.

Je podstatný rozdíl mezipotenciální skutečnouzoonotickou chorobou.

Většina diskusí o zoonotické chorobě se týká možného přenosu choroby a tyto diskuse mají ve skutečnosti varovný charakter – jsou založeny na obavě z ohrožení a často postrádají pravdivé opodstatnění.

Pro změnu bych chtěl nyní pohlédnout na zoonotickou chorobu z druhé stránky. Pojďme se podívat, kolik nemocí je přenášeno z lidí na fretky, a při tom snad i rozptýlit několik mýtů a nesprávných informací.

Tím posledním, co si každý fretkař přejeje přivodit svojí fretce nemoc. Mnoho fretkařů se nyní shání po co nejlepší stravě, snaží se zajistit co nejlepších životní podmínky a najít co nejlepší způsob, jak svým fretkám zajistit dlouhý život bez stresu. Když onemocníme, tak tím posledním, co si přejeme, je nakazit své domácí mazlíčky. Tak kdy jsou ohroženi?

Fretky a lidé mají hezkou řádku společných původců infekčních chorob

ale téměř nikdy si je nepřenášejí přímo. Například jak fretky, tak lidé se mohou nakazit Mycobacterium bovis, což je jedna z bakterií, která způsobuje lidskou tuberkulózu. Neexistuje však žádný doložený případ, že by kdy nakažení lidé přenesli tuberkulózu na fretky. To samé se týká vztekliny, salmonelózy a trychofycie (kožní onemocnění), tedy všech těchto nemocí, kterými se mohou nakazit jak lidé, tak fretky, ale které prostě nepřecházejí z lidí na jejich domácí mazlíčky.

Existuje mnoho dezinformací, které přicházejí z obou stran – jsou to jak dobře míněná varování lidí o chorobách, kterými se můžete nakazit od své fretky, tak dobře míněná varování fretkařů o možném nebezpečí hrozícím vaší fretce. Ale ve většině případů je skutečné nebezpečí naprosto pomyslné.

Chřipka - nejběžnější nebezpečí

Začněme se skutečným a relativně běžným nebezpečím – chřipkou. Chřipka je nemoc (a ve skutečnosti patrně jediná), která je obecně přenosná z lidí na fretky. Fretka je jedno z nejnáchylnějších zvířat k chřipce a je schopna se nakazit každým typem chřipky – starým, novým i takovým, který budeme mít až za pět let.

Takže fretka je velice náchylná k vaší obvyklé, běžné chřipce. Všichni chceme, aby nás naši domácí mazlíčci rozveselovali, když jsme nemocní, ale stačí jedno kýchnutí do obličeje vašemu chlupáčkovi v akutním stadiu chřipky (ten první den chřipky, kdy máte horečku, všechno vás bolí a teče vám z nosu) a vaše fretka s vámi bude brzo sdílet vaše lůžko nemocného.

Jak vypadá chřipka u fretek?

Hodně podobně, jako u vás – uslzené oči, rýma, kýchání, nechuť k jídlu a nevolnost. Co je „nevolnost“ u fretky? Nevolnost znamená, že váš kamarád nevylézá z klece, neposkakuje po místnosti a prostě se chová „nefretkově“.

Největším rozdílem mezi chřipkou u fretek a chřipkou u lidí je délka trvání. My jsme nemocní 3-5 dní, ale fretky jsou nemocné 2-3 týdny. Ale u obou těchto živočišných druhů se jedná v podstatě o stejnou chorobu. U fretek trvá chřipka déle – představte si mít chřipku 3 týdny!!! Chřipka však neohrožuje fretky na životě, s výjimkou případů, kdy se fretkaři dělí se svými malými kamarády o své volně prodejné léky. Humánní léky proti chřipce obsahují některé ingredience, které jsou pro fretky jedovaté – zejména ty, které obsahují tylenol (acetaminophen). Dokonce i malá dávka acetaminophenu způsobí fretkám fatální poškození jater.

Skutečně nejlepší léčbou chřipky je její prevence – nepřibližujte se ke svým chlupáčkům, když máte pocit, že na vás něco leze a důkladně si myjte ruce, když se necítíte dobře.
Chřipka je skutečně nejobvyklejší možnou chorobou, kterou můžete přenést na svoji fretku, všechny ostatní infekční choroby spadají do oblasti „možné, ale vysoce nepravděpodobné“.

Je množství původců infekčních chorob...

jež mohou vyvolat chorobu jak u lidí, tak u fretek, avšak k jejich přenosu by musely být splněny zcela specifické podmínky. Obvykle by jeden z nich (člověk nebo fretka) nebo oba (člověk i fretka) museli mít sníženou imunitu a být zralí k infekční chorobě. Oslabená imunita se většinou objevuje u velice starých a velice mladých jedinců obou živočišných druhů, a u lidí, kteří mají oslabenou imunitu v důsledku transplantací orgánů, v průběhu chemoterapie, nebo pacientů trpících AIDS. V případě fretek se oslabená imunita může objevovat u zvířat, která užívají vysoké dávky steroidů k léčbě insulinomu nebo nemocí souvisejících s imunitou.

Cesta přenosu infekčních chorob

...je rovněž důležitá. Když se zamýšlíme nad původci infekčních chorob, kteří jsou schopni nakazit jak lidi, tak fretky, pak jsou to původci infekční chorob v dýchacím ústrojí, kteří s největší pravděpodobností přeskočí z majitele na domácího mazlíčka (většinou kašlem nebo kýchnutím, jímž se vylučují viry nebo bakterie). Možnost přenosu gastroenteritidy je dosti vzdálená a případné okolnosti přenosu této choroby (většinou stolicí) by zřejmě byly neobvyklé. A konečně možnost přenosu původců infekčních chorob krví by byla nejvzdálenější, neboť kontakt domácího mazlíčka s krví svého majitele je za všech reálných okolností dosti nepravděpodobný.

Zlatý stafylokok

A nyní je na místě krátká zmínka o MRSA (zkratka pro meticilin resistentní Staphylococsus aureus "zlatý stafylokok"), neboť fretkaři se toho často obávají. MRSA se stává vážným zdravotním problémem u lidí a má za následek infekci kůže, která je odolná vůči většině známých antibiotik. Dnešní MRSA je důsledkem relativně liberálního využívání (předepisování) antibiotik lékaři a veterináři v uplynulých desetiletích, jakož i ohromná schopnosti této bakterie vytvořit si v poměrně krátké době odolnost vůči antibiotikům. U lidí jsou kožní infekce celkem běžné, ale když se bakterie zachytí drápkem v krevním oběhu, může mít za následek smrtelné onemocnění.

Fretky (zejména ty, které jsou chovány venku nebo v nehygienických podmínkách) mívají stafylokokové infekce, jejichž důsledkem mohou být abscesy (obvykle kožní), mastitida a ojediněle i infekce krevního oběhu, ale zdá se, že MRSA dosud není problémem. Současné veterinární lékařství nepodává žádné zprávy o infekci MRSA fretek. MRSA je nejčastějším problémem lidí, kteří se shromažďují v nemocnicích („MRSA spojená s lékařskou péčí“) nebo na místech, kde přenosu MRSA napomáhá tělesný kontakt – sportovní zařízení, centra péče o děti, přelidněné obytné prostory. Vzhledem k tomu, že prvotním příznakem infekce MRSA je bolestivý kožní vřídek, dám vám pouze následující radu, jejíž dodržení považuji za zcela snadné, a která vás v mnoha případech ochrání před MRSA: nenechávejte fretky v blízkosti vašich bolestivých kožních vřídků. Pro tuto chvíli je případ uzavřen!

Nebezpečná bakterie?

Nedávno také proběhla ve fretčích kruzích jistá diskuse o zvláštní bakterii, která napadá jak lidi, tak fretky, a která se nazývá Clostridium difficile.
C. difficile
 je všudypřítomná bakterie, která žije v malém množství v zažívacím ústrojí většiny savců. Je to neškodný obyvatel střev, dokud je normální střevní flóra v náležitém poměru, ale může nezadržitelně růst, pokud jsou normální „zdravé“ bakterie zničeny. To se nejčastěji stává, když jsou antibiotika předepisována buď na příliš dlouhou dobu, nebo v nadměrných dávkách, nebo obojí. Při velkém počtu může C. difficile vyprodukovat tolik toxinu, že jím zničí buňky střevní sliznice, a dokonce může být smrtelná. U králíků a morčat i jediná dávka některých antibiotik může stačit k tomu, aby uvedla do chodu tyto souvislosti, ale u masožravců se to stává opravdu zřídkakdy. Tato nemoc se občas vyskytuje u lidí, zejména po operaci nebo po závažné bakteriální infekci, kdy je zapotřebí vysokých dávek antibiotik. Klostridioza (onemocnění způsobené bakterií C. difficile) však není nakažlivou chorobou a objevuje se téměř u všech savců pouze tehdy, když je jejich bakteriální flóra „ve vážném nepořádku“.

C. difficile se letos se hodně hovořilo poté, co byl toxin C. difficile zjištěn ve stolici fretky, která zemřela s mnoha dalšími na průjmové onemocnění. Avšak vzhledem k tomu, že každý (lidé, fretky a mnoho dalších živočišných druhů) má tuto bakterii běžně v zažívacím ústrojí, lze citlivými testy často zjisti již takovou úroveň toxinu, která je mnohem nižší než ta, která pak působí problémy. Ke stanovení diagnózy C. difficile u zvířat je třeba nejen objevení toxinu v obsahu střev, ale i zjištění charakteristických poškození tkáně (lézí), která C. difficile vytváří na střevní stěně u pitevních vzorků. K pozitivní diagnóze lze dospět pouze tehdy, když jsou splněna obě kritéria. V případech z letošního roku byl zjištěn toxin, avšak nikoli poškození tkáně (léze) – konečnou diagnózou u této skupiny případů byla vážná kokcidióza, nikoli klostridioza.

Existuje mnoho způsobů, jak mohou lidé přivodit fretkám nemoci

Špatnou výživou, špatným způsobem chovu, nedostatkem pohybu, a v některých případech dokonce i odpíráním náležité veterinární péče, například nezajištěním vakcinace. Přenos lidských chorob na naše domácí mazlíčky je až na jednom z posledních míst tohoto seznamu. Když si zapamatujete, že si máte držet své fretky od těla, když máte rýmu, pak zřejmě máte svoji infekční chorobu pod kontrolou.
:

 

.
Dr. Bruce Williams je uznávaným odborníkem v oblasti
 nemocí a patologie domestikovaných fretek. Velmi si vážíme souhlasu, který nám udělil ke zveřejňování svých článků týkajících se fretčí problematiky. článek zapůjčen z www.fretka.cz

 

u nás jsou tedy freťule naštěstí zdravé, ale stává se, že k nám přijde na návštěvu nemocný člověk - nachalzení, s chřipkou atd, protože lidi mají ve zvyku tyto nemoci přecházet. Tímto tedy všechny upozorňuji, aby promysleli v takovém stavu návštěvu útulku, jelikož zde můžete způsobit docela katastrofu, minimálně tím, že budu běhat a dávat ATB více než 30ti fretkám, ohrozí to je a svou práci navíc si ani neumím představit. Takže, abych tomuto předešla a neohrozila fretky, takový NEMOCNÝ ČLOVĚK NEBUDE DO ÚTULKU VPUŠTĚN. Jakmile se mi bude zdát, že jste nachlazení atd, prostě vás nechám stát za vratama... a můžete se pak na mě zlobit jak chcete... pokud nebudete mít sami dost rozumu, musí ho mít někdo jiný. Takže vás žádám o soudnost :-) ono když budete chtít, já vám tu fretečku těch 14 dní, než se dáte dohromady, pozdržím :-) vše se dá domluvit, ale ne ohrozit fretky.. a že tento článek nevznikl preventivně, ale že se mi to stalo asi nemusím psát, že :-(

Takže jak jsem psala, jinak jsou u nás fretečky v pohodě, přesrsťují a jsou nádherné :-)

Fredík lázeňský je správný rozmazlenec, ale dávám už kaši jen 2x denně, jinak papká granulky.. ale ne jen tak ledajeké.. naše psisko Bellinka má speciál granule na trávení, protože  po jiných zvrací, a Fredíkovi zachutnaly právě tyto granulky.. naštěstí Bellinka se o ně nepere a nechá Fredíka najíst, a ví, že dostanou další :-) nic jiného si Fredík nevezme.. ani papriku, nic.. jo, tuhle jsem vyzkoušela piškotu, a tu si odnesl.. jestli je snědl nebo jen někam uschoval, to nevím... maso není, ani syrové, ani dušené, žádné... občas ještě vezme sušené - pamlsek.. takže tu ještě chvilku musí pobýt a dát se dohromady, a pak do adopce může jít k někomu, kdo se mu bude opravdu věnovat, kdo s ním bude skotačit a hrát si, protože to on velmi rád.. a když si nechcete hrát, prostě maličko přikousne.. fakt maličko.. je suprový :-)

Naprostý úžasný mazel se stal taky z Elišky.. pusinkuje a je skvělá :-) krásná roční rošťanda - hledá nový domov. Raději jako jediná fretečka, těžko u ní říci, zda se s jinou snese.. u nás bydlela s Kačkou, ale když jsem zkoušla jinou fretku, tak na každou se vrhla... Však je možno je dát i k začátečníkovi, je fakt super. Pindíka jsem zatím dala k holkám Bruny a Dorce a čekám, zda si padnou do oka, že by mohli být spolu... zatím mají pro sebe celou místnost - zavřít Pindíka do klece je naprosto nemožné :-) je hodný, ale prostě mi to nedá srdce :-) je to tak úžasný freťák, že prostě nelze ho zavřít :-) a tak si tam běhají a dělají bordel pospolu :-)

Naprosto skvělý je také odrostlé miminko Figoušek :-) krásný čtvrttchořík, s čistou fretčí krví, žádné angorské geny :-) super rošťák, také zde čeká na nový domov :-)

Stále skvěle se drží i přes svou nemoc Rozárka... na to, že vet říkal už v září, že by bylo na čase Rozí uspat, tak Rozí lítá, běhá, je aktivní, stále pusinkuje a je vděčná za každou pozornost. Samozřejmě má také svou vlastní místnost pro sebe, aby si život užívala, a tak bydlí v další místnost spolu s Adélkou.. Holky nejsou kámošky, ale respektují se... a to je na tom to krásné.. jak se dokáží fretky respektovat :-) Už už chystáme konečně další vydání časopisu Novinyk od Meddynky, a tak v něm najdete článek o Rozárce :-)

A to by bylo pro dnešek vše, zase se brzy ozveme :-) přejeme hezký den :-)

 

28.10.

Ferdík už papká kašičku sám, a dnes si vzal dokonce pár granulek.. jinak má v nabídce dušené kuřecí, kachní masíčko, krevety, stejně tak syrové kuřecí masíčko, papriku, okurku, ale nic z toho mu není po chuti.. maso odnese za květináč, okurky a papriky se ani nedotkne.. ale jinak je to obrovské zlatíčko, a obrovský mazel.. dokáže ležet na klíně, na člověku celé hodiny a nechat se hladit.. a když spí, můžete si s ním dělat co chcete.. prostě spí a hotovo.. je boží :-)

p1010007.jpg

A také jsem dnes vyfotila Šmudlinu, jak si dělá svůj bordýlek :-) ustalala si v balíku plenek :-) a je nádherná, a hodná :-) už už ostříháme drápky a začneme se více vychovávat, zdá se, že už se tu holčina zabydlela :-)

 

 

No a ve výrobě jsou také již kalendáře na příští rok, letos "pouze" malované obrázky naší malířky Dagmar Šimkové (www.simkova.com). Jsou nádherné :-) A do 14ti denní kalendáře jsme přidali ještě obrázky Kingy - CKinga :-) Tak se máte na co těšit.. 

Stolní měsíční kalendář 200,- Kč

Stolní měsíční

 

 

 

 

 

stolní14ti denní kalendář 250,- Kč 

stolni-14tidenni.jpg

 

 

 

 

 

 

 

stolní měsíční s jmény fretek 200,- Kč

stolni-mesicni-fretci-jmena.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

nástěnný měsíční kalendář velikost A4 - 200,- Kč, velikost A3 - 300,- Kč

nastennya3-a-a4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

nástěnný kuchyňský kalendář měsíční rozměry  42x15 cm - 130,- Kč

nastenny-kuchyn.mesicni.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJEDNÁVAT MŮŽETE JIŽ V NAŠEM E-SHOPU, KALENDÁŘE BUDOU ODESLÁNY IHNED JAK BUDOU STAVEM, TJ DO 14TI DNŮ. JEDNOTNÉ POŠTOVNÉ V CENĚ 50,- Kč na jednu zásilku :-)

24.10.

p1010050.jpg

Fredík nám přestal včera po kastraci papkat :-( Ach jo.. asi toho na něho bylo moc :-( Stávkoval celý den a prskal mi kaše, ale dnes už ji papká docela aktivně sám.. zatím ze stříkačky, ale myslím, že zítra už bude papkat úplně sám a sušené masíčko si občas dá, konzervičku ani granulky nechce, ale masíko ano, tak to nebude tak zlé :-) a už si zase hraje :-) maličko při hře stiskne, ale nic vážného, a uvelebil se na gauči :-) pěkně tedy smrdí :-) a fotečky z dneška najdete ve fotoalbu..  

Holčina Šmudla je naprosto v pohodě a je velmi komunikativní a zdá se, že ani nechce kousat... zatím ji tedy beru velmi opatrně, a vlastně to ani není potřeba. Šmudla bydlí v karanténě, a když běhá, jde sama spinkat do klece do hamačku, uklidit si v pohodě nechá, je taková pohodářka :-)

Elišce se zdá, že chybí Kačka, která šla do adopce, ale dnes se na ni byli podívat zájemci se čtyřletým klučinou, moc hodný, a Eliška ho tedy sežrala tak, až jí zůstaly v papule jeho chlupy.. klučina dostal šílený strach, šplhal nám všem po nohou a tak odjeli bez kámošky. Zdálo se, že by se s ním kámošil Pinďa nebo i Zlatuška, ale klučík nechtěl.. měl už panickou hrůzu, a tak jsme se dohodli, že rodina raději zkusí pořídit nějaké mimčo..

Zlatuška je nádherná, a na to jak se zdála, že bude agresívní na všechny fretky, tak se docela uklidnila a s některými si i rozumí. Má lidskou společnost velmi ráda, a když přijdu, běhá v kleci jako lev, a potřebuje ven :-) je to miláček :-)

Fredík, který se nám vrátil z adopce, je suprový, jako byl vždycky :-)

Pinďa, je skvělý taky :-) jak jinak a naprosto nekonfliktní k jiným fretkám. Když by našel stejně nekonfliktního kámoše či kámošku, může být s nimi, jinak mu nevadí být sám. :-)

Na svou novou rodinu čekají i dvojice Tariel a Sofie, Sofie je hluchá :-) má jezevčí pruh, a když spinká, tak spinká :-) musím ji vždy vzbudit dotekem :-) ale je to miláček. Už krásně nabrala, už to není taková hubená dlouhá nudle, ale krásná fretčí dáma :-)

Stejně tak albínek Felix a Vivien. Z Vivien je úžasné, mazlivé, hravé zlatíčko :-) Je skvělá a s Felixem si bezvadně vyhrají :-)

Holky Danae a Hannah už dobírají ATB po kastraci a jsou naprosto v pohodě. Někdy si jedna druhé vjedou maličko do kožichu, ale nic vážného a jsou děsně žravé.. nestíhám jim doplňovat misku :-)

Cindy se už zcela aklimatizovala, přestěhovala se z karantény do fretčárny a přítomnost dalších freťulí jí děla dobře. Už tolik nesyčí, nechá se vzít do ruky, i když se bojí, ale je to den ze dne lepší :-) ale ještě jí takové to správné fretčí skotačení a důvěra chybí, a tak na tom budeme ještě pracovat :-)  

Kiloušek je neskutečné zlatíčko.. Tak strašně hodný freťák, na to, že by už měl být ve fretčí pubertě, že to snad ani není možné.. m i l á č e k :-)

Albínka Albínka :-) se taky lepší, a stává se z ní vcelku pohodová freťule.. ale nevím jestli bude moci jít někdy do adopce, uvidíme.. přemýšlím, že ji přesunu do virtuálky, ještě chvíli počkám a uvidíme, jak to zvládne :-)

Ízinka je také po operaci, měla boláček na krku, a tak je odoperovaný... Ízinka se dobře zotavuje, nejraději papká sušené masíčko, a bere ATB. Ale Ízi je naše stálice a vše zvládá naprosto v pohodě :-)

Plánujeme další akce na příští rok, najdete je v Akce 2015, jen pro předběžné info to bude 4. mezinárodní výstava fretek v Brně, která se bude konat v Středisku pro volný čas Lužánky, Lidická 50, Brno, a to v sobotu 7.2.2015. Více informací o tomto najdete na webu: www.vystava-fretek-brno.eu :-)  

No a abychom se také pořádně pobavili a zatančili si, naplánovali jsme na pátek 6.3.2015 1.fretčí maškarní ples :-), který se bude konat v Kulturní domě v Čisté u Mladé Boleslavi :-) Tak se můžete hlásit a objednávat vstupneky, vstupné je spíše symbolické, 100,- Kč, a kdo bude chtít přespat, je možné zůstat klidně do neděle, tak za nocleh a dopravu z místa ubytování (Trnová) na ples a zpět, kdy zajistíme auto s řidičem, abyste se mohli v pohodě na plese bavit, bude 50,- Kč, také spíše symbolická částka :-) Ples jse maškarní, takže uvítáme zvířecí masky, kdo bude chtít, může jít i za jinou třeba lidskou či pohádkovou postavu, no a kdo by nechtěl, tak může přijít jen tak, honosné plesové róby nejsou podmínkou :-) spíše budeme rádi za masky, které budou i vyhodnovány. Dále se můžete těšit na tombolu, a nějaké zpestření plesu :-) K ubytování máme celkem cca 40 míst, tak dejte včas vědět, kdo by chtěl, ať můžeme vše naplánovat, a když by bylo více lidiček s ubytováním ještě se pokusíme něco sehnat :-) Ubytování bude v cca 4 lůžkových pokojích, můžete samozřejmě přijet i se zvířecími mazlíky. Pokud by to byli psíci, potřbujeme vědět předem, abychom lidi rozdělili do pokojů i podle těchto mazlíků, aby byli všichni v pohodě :-) Moc se těšíme :-) ples.jpg

 

22.10. 

Hannah Lee, Danae Amy a Freddy lázeňský jsou po kastracích. Holky už jsou v pohodě, a Freddy byl v pondělí. Není zvyklý na pastu, takže je trochu složitější  mu dávat léky, ale zvládáme to, calopetka mu chutná víc než multka, tak super :-) Včera mě ten hodný freťák trochu překvapil, mazlím se s ním a chci mu dát léky a šup, už se mi zakousl do tváře.. ale přikousl a pustil, moje blbost.. :-) tak jen uvidíme, jak se bude chovat dál. Dle veta je Freddy tak 3-4 roky starý, zkažený zoubek je mrtvý, ale nedělá problémy, takže jsme ho zatím nechali. Takže Freddy je po kastraci, čipovaný, po vyléčení ještě oočkujeme a může se chystat do nové rodiny. Vypadá to, že by ji mohl najít docela brzy, tak snad se podaří :-)

p1010043.jpg

Včera se nám také vrátil z adopce Pinďa. Pinďa má tu nevýhodu, že je příliš hodný.. tak hodný, že si nedokázal poradit s domácí fretečkou, která ho napadala a on z toho byl jen ve stresu, tak se nová rodina rozhodla pro jeho dobro ho vrátit zpět k nám a najít mu novou rodinu. Velmi rádi by se pak s novou rodinou občas spojili, aby věděli, jak se Pindíkovi daří, mají ho moc rádi.. Takže Pinďa je také k adopci, možná raději jako jediná - mazlivá - fretka v rodině, aby měl klid :-) Má trochu problémy s chození na záchůdek, ale jinak je neskutečně hodný :-)

V pondělí také odjela do nového domova Kateřina.. No, zatím je doma kouše, zvyká si na nové prostředí a nové lidi, tak uvidíme, jestli to zvládnou... Katka byla super, ale na nové prostředí, ve kterém se zatím necítí, reaguje bojácně a kouše.. snad si zvykne a nová rodina to zvládne. Uvidíme :-)

Šmudla, která přijela minulé úterý, je docela pohodová. Nemá snahu kousat, lítá v karanténě a je vcelku i čistotná :-) 

p1010027.jpg

17.10. Dle plánu přijel dnes nalezený freťáček od Jičína... je to krásný klučina, bude asi mladý, ale má zkažený levý přední špičák, ale zatím mu to evidentně nevadí, tak se jen optáme na veterině co s tím navrhují dělat... jinak je docela v pohodě. Nekouše, a tak po řádném očkování bude moci jít do nové rodiny. Jmenuje se jak jinak, než Freddy :-) A protože ho přivezla slečna z Lázní Bělohrad, tak mu budeme říkat lázeňský, protože jinak se ve jménech Freddy už ztratím :-)

15.10. Buffynka dnes odjela do nového domova do Slaného k další fretčí kámošce, přibližně stejně staré a hned si padly do oka.. co si přát více. Děkuju Irče za záchranu Buffynky, za azyl, veškerou péči a předání do adopce :-) 

p1010023.jpg

13.10. po druhé: Tak jsme si převezli z městečka za Hradcem Králové krásnou freťuli. Má nádherný tmavý čumáček, až jsem zauvažovala, jestli to není tchořík, ale pravděpodobně není. Nemá panickou hrůzu z lidí, sice fest kouše, do krve, ale nebojí se lidí, není divoká, má přerostlé drápky a krásnou fretčí masku. A také celý vypelichaný ocas, který už zarůstá, takže přesrsťuje. Nálezci ji našli v lese při procházce za houbama :-) tedy respektivě jejich pes ji přinesl v tlamě. Pak spolu byli docela kámoši, freťule - Šmudla - po něm lezla, a byla takto v pohodě. Však se nedá vzít do ruky a protože má rodina malou dcerku, bála se, aby jí fretka neublížila a tak volali nám. Šmudlinu jsem i vyfotila, ale došly baterky ve foťáku, takže jak dobiju, fotečku přidám :-) 

13.10. Co se týká Otospectrine, mám super zprávu, dotyčný veterinář ze Slovenska si od nás vyžádal zprávu o této látce a byl docela zděšený a říkal, že o tomto bude informovat při setkáních i další veterináře. Skvělý přístup !!! a děkujeme a jsme rádi, že stále naše práce má smysl a bude pomáhat prevenci špatného léčení freteček :-) A tomuto veterináři moc děkujeme, protože takto se zachovat, to považujeme opravdu za skvělé. Díky. :-)

Malá Kateřinka je zamluvená a příští pondělí se bude stěhovat do Plzně :-)

A aby u nás neylo místo ní volné místo :-) tak si dnes jedeme za Hradec Králové pro nalezenou kousavku v lese. Tak jsem zvědavá, co to bude za potvůrku, zítra napíšu :-) Také všechny zveme na naši nejbliží akci, která se bude konat v sobotu 6.12. na zámku v Brandýse, jako každoročně charitativní celodnní akce zasazená historicky do období třicetileté války, s vystoupení historizujících tanečních a šermířských skupin, ze sdružení se zvířátky se můžete těšit na vyhledání miny psem, můžete se seznámit, jak funguje Psí detektiv a můžete shlédnout vystoupení dravců ze sdružení Penthea :-) Přesný progrma zveřejníme co nejdříve, jak ještě všechny domlouvané ostatní skupiny a sdružení potvrdí svou účast :-) Nyní zatím pozvánka :

 mrz2014.jpg

 

8.10.

beda-22.3.11_31.jpg

Otospectrine !!!!

 když napíšu toto slovo, je to jako černé zaklínadlo, a asi většina z vás ví o co jde.. ano, o kapky do uší na léčbu ušního svrabu, které však mají pro fretky fatální následky, přinejmenším jim znekrotizují, tedy odpadnou ušní boltce, v dalších stadiích je fretka hludá a může i zemřít. O tomto již bylo mnoho napsáno, a bohužel mám opět čerstvé  zprávy, kdy minulý týden veterinář na Slovensku naordinoval fretce tyto kapky. Naštěstí jsme dokázali předejít díky opatrnosti majitele nejhoršímu, ale prosím stále - buďte opatrní, co váš vet vašim fretečkám dává!!!!  Detailně popsáno na http://cms.cesky-klub-pratel-fretek.webnode.cz/co-by-vas-mohlo-zajimat-o-fretce/usni-svrab-otospectrinne/ - upozorňuji, jen pro silné žaludky, jak to tak u lékařských záležitostí bývá :-(

 

A aby dnes špatných zpráv nebylo málo, ne, nejedná se o žádné úmrtí či nemoc u nás v útulku, ale o úmrtí mladých fretek všeobecně. Ano, umírá dost mladých fretek, bez známek důvodu, tj. vážného onemocnění, a proč? O tom už více zde na webu v článku Proč umírají fretky. Ano, nemusíte se mnou souhlasit, dokonce očekávám "spravedlivé" útoky určitých osob chovajících fretky, nicméně si za svým názorem stojím. Trvalo mi delší čas, než jsem se odhodlala toto napsat, ač se touto myšlenkou již zabývám dlouho, myslím, že teď právě po několika úmrtí mladých fretek nastala situace, kdy dávám svou hlavu na pranýř :-)

10717945_10203064941688758_729896775_n.jpg

A aby nebylo vše tak špatné, dávám fotečku z nového domova Majky, s "naším" Eričkem. Poznáte, kdo je kdo? Kdo hádáte, že Majka je vpravo, tak se nemýlíte.. Eriček vlevo :-) Jsou spolu den a již spinkají spolu.. miminka krásná :-) no není to balzám na duši?:-)

 

 

 

 

 

7. 10.

Včera odjela do nového domova Majka :-) odjela k Eričkovi od nás, takže bude mít stejně starého kámoše, tak to bude doma rachot :-) Moc se těším na první společné fotečky :-)

Také nám včera přišly první penízky za vaše DMS: celkem v částce 4.246.50 Kč. Super, máme velkou radost a moc nám to pomůže. Nechám za tyto penízky vykastrovat Sofii a Tarielka, aby mohli jít brzy do adopce :-) a vůbec, nechám tyto penízky na kastrace, které nehoří, ale jsou důležité, aby fretečky mohly odejít do adopce :-) z našeho klasického fretčího účtu budeme hradit vše ostatní, urgentní lékařské případy, granule, stelivo, vitamínové pasty a prostě vše ostatní, co útulek potřebuje.. toto bude taková super rezerva :-) Jsme za ni moc vděční, toto jsme potřebovali :-) 

dmsucet.jpg

mez.den.zvirat.jpg

3.10.2014

Nejdříve všem moc děkujeme za pomoc našemu útulku. Jen díky vám se nám daří hradit i náročné operace za záchranu života freteček, jako v minulém měsíci Pindíka a Kilouška. Opravdu moc děkujeme. Děkujeme i těm, kteří přispívají formou DMS. V září se nám poprvé podařilo překročit magickou hranici 100 DMS. Penízky za měsíce duben - srpen by nám mělytento měsíc přijít poprvé na účet, speciálně vytvořený pro tento účel DMS, je také transparentní, číslo 2700480032/2010, a tak můžete i zde své penízky zaslané formou DMS najít :-) Chystáme se je použít na kastraci freteček, Vivien, Felixe, Zlatušk, Danae a Hannah, aby všechny tyto fretečky mohly jít brzy do nových rodin :-) Moc za všechny vaše příspěvky děkujeme, pomáháte našim fretečkám žít :-)

dmsce.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. odjel Pindík do nové rodiny :-) má doma krásnou kámošku, která však piští a Pindíka se bojí... Jenže Pindík je tak nekonfliktní, že se nakonec bojí víc on jí... ale papkají spolu pastu, dokážou být spolu na klíně u majitelky, a tak budeme pevně věřit, že tuto barieru překonají a jednou z nich budou super kámoši :-) 

 
 


Poslední fotografie


Fotoalbum


Mail listArchiv

Kalendář
<< červenec >>
<< 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Statistiky

Online: 5
Celkem: 2932216
Měsíc: 25141
Den: 455